-
-
-

Organizačná schéma VÚPC a.s

 


   

Predseda predstavenstva & Generálny riaditeľ
Ing.Štefan Boháček, PhD.

   
             

Úsek výskumu vláknin
Riaditeľka:
Ing. Mária Fišerová, PhD.

     

Úsek výskumu papiera
Riaditeľ:
Ing. Juraj Gigac, PhD.

 

Útvar vedecko-technických a ekonomických informácií
Vedúca:
Ing. Alena Zuzánková

 

Výroba, vývoj
Vedúci:
Ing. Jiří Schwartz

 
 

Sekcia konverzie výrobných technológií

 

Laboratóriá VÚPC, skúšobníctvo
Vedúca:
Ing.Elena Opálená

 
 

Sekcia chémie a technológie
predspracovania a hydrolýzy
lignocelulózových materiálov

 

Sekcia výskumu a implementácie
technológie inteligentných obalov
na báze papiera a lepenky