-
-
-

Nájdete nás na adrese:

 

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Dúbravská cesta 14, 84104, Bratislava 4, Slovenská republika

 

Možnosti parkovania v priestoroch nášho nového sídla vo Westend Gate na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave. Parkovisko sa nachádza na -1. podzemnom podlaží. Treba oznámiť, že idete do VÚPC. Kolegovia Vám otvoria rampu. Parkovisko VÚPC sa nachádza na druhom konci parkoviska - čísla parkovacích miest sú 36-42. Na parkovisko sa dostanete podľa červenej čiary vyznačenej na pripojenom obrázku. Vstupná brána na parkovisko sa nachádza v treťom bloku (B3).

Najkratšiu pešiu trasu znázorňuje modrá čiara a vstup do budovy je medzi blokom B1 a B2, kde na recepcii treba si vyžiadať vstupnú kartu, na recepcii Vám vysvetlia, ako sa dostanete do bloku B3. Po prechode cez turnikety (po priložení kartičky k snímačom) sa výťahmi dostanete na 8. Poschodie. Vo výťahu tiež treba priložiť kartičku k snímaču a potom stlačiť tlačidlo na 8. poschodie.  Pri odchode Kartu treba vložiť do otvoru na turnikete - pustí Vás a kartu zhltne.
 
 
V prípade potreby – prosím volajte na mobil p. Bombilajovej: 0911728611  
 
  1. Vstup cez recepciu Westend 
  2. MHD zastávka Patrónka