-
-
-

 

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. spracováva vedecko- výskumné expertízy pre podniky a ďalšie subjekty. Pre ich vypracovanie disponuje vyskoko kvalifikovanými zamestnancami s dlhoročnými skúsenosťami a dostatočnými technickými kapacitami v akreditovaných laboratóriách: 

 

  1.    Laboratóriá fyzikálnych a mechanických skúšok
  2.    Optické laboratóriá
  3.    Chemické a analytické laboratória
  4.    Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
  5.    Grafické laboratórium
  6.    Technologické laboratóriá papiera
  7.    Technologické laboratóriá buničín