-
-
-

Výroba a spracovanie papiera

  1. Výroba papiera podľa požiadaviek zákazníka

  2. Vysekávanie krabíc z kartónu a z lepenky;

  3. Pozdĺžne rezanie papiera, kartónu a lepenky;

  4. Kašírovanie a natieranie papiera, kartónu a lepenky;

  5. Povrchové hladenie a ražba papiera, kartónu a lepenky

 

Skúšobníctvo

  1. výrobkov pre papierenský priemysel

  2. posudzovanie kvality papiera a chemických produktov