-
-
-

SUŽBY- VÝROBA

 1. Výroba papiera podľa požiadaviek zákazníka
 2. Vysekávanie krabíc z kartónu a z lepenky;
 3. Pozdĺžne rezanie papiera, kartónu a lepenky;
 4. Kašírovanie a natieranie papiera, kartónu a lepenky;
 5. Povrchové hladenie a ražba papiera, kartónu a lepenky

Vysekávanie krabíc z kartónu a z lepenky

Ponúkame vysekávanie krabíc z kartónu našej výroby, alebo kartónu a lepenky od iného výrobcu, poprípade z rôznych druhov lepeniek, ktorú sme schopní vyrobiť špeciálne podľa predstáv zákazníka. Rozmery krabíc, na ktoré máme hotové výsekové formy sú v nižšie uvedenej tabuľke. V prípade krabice iných rozmerov treba pripočítať aj náklady na výsekovú formu, prípadne táto forma môže byť aj majetkom objednávateľa.

 1. Krabica 303x216 38(A4)z 350g nat.kart;
 2. Krabica 355x140x115 z 500g lepenky Duplex;
 3. Krabica 355x140x115 z 500g lepenky Š-Š;
 4. Krabica 285x110x95 z 500g lepenky Duplex;
 5. Krabica 285x110x95 z 500g lepenky Š-Š;
 6. Krabica 255x100x75 z 500g lepenky Duplex;
 7. Krabica 255x100x75 z 500g lepenky Š-Š;
 8. Krabica 180x75x60 z 500g lepenky Duplex;
 9. Krabica 180x75x60 z 500g lepenky Š-Š.

Vysekávanie realizujeme na vysekávacom automate Polygraph.

 

Pozdĺžne rezanie papiera, kartónu a lepenky

Ponúkame pozdĺžne rezanie papiera, kartónu a lepenky našej výroby a od iných výrobcov. Minimálna šírka kotúčov je 2 cm

 1. Pozdĺžne rezanie papiera 40 -120 g/m2;
 2. Pozdĺžne rezanie kartónov 120 - 350 g/m2;
 3. Pozdĺžne rezanie lepeniek 350 - 600 g/m2;
 4. Rezanie chrbátnikov 200 - 600 g/m2.

Pozdĺžne rezanie papiera, kartónu a lepenky- pozdĺžna rezačka

 

Kašírovanie a natieranie papiera, kartónu a lepenky

Výroba sa realizuje na natieracom a kašírovacom stroji ANGER (pozri obrázok uvedený pred kapitolou : 1. Výroba samolepiek). Ponúka sa realizácia kašírovania dvoch vrstiev papiera, kartónu, umelohmotnej, príp. hliníkovej fólie. Ďalej sa realizuje natieranie papiera, kartónu, prípadne lepenky rôznymi náterovými zmesmi.

 

Povrchové hladenie a ražba papiera, kartónu a lepenky

Povrchové hladenie a ražba papiera, kartónu a lepenky sa robí na hladiacom resp. raziacom kalandri, ktorý je uvedený na nasledovnom obrázku. Papier, kartón a lepenka sa môže hladiť z jednej strany alebo z oboch strán. Ražba sa realizuje raziacim valcom so vzorom „imitácia kože“. Iný vzor sa môže tiež realizovať, pri čom sa do ceny objednávky musí započítať aj príprava nového raziaceho valca, prípadne tento bude majetkom objednávateľa.

 

Kontakt:

Ing. Štefan Boháček, PhD.

Tel. : +421 7 59418601, Mobil : 0901 715865
Fax : +421 7 54776537
bohacek@vupc.sk