-
-
-

Slovenský drevársky výskumný ústav /SDVÚ/ ponúka v jednotlivých oddeleniach nasledovné služby:

 

Oddelenie spracovania a použitia dreva :

 1. výskum a vývoj skúšobných metód pre stanovenie fyzikálnych a mechanických vlastností dreva a drevných materiálov;
 2. výskum a vývoj použitia dreva a drevných materiálov v stavebných konštrukciách;
 3. optimalizácia technológií a procesov spracovania a použitia dreva.

 Oddelenie ochrany dreva :

 1. stanovenie účinnosti ochranného prostriedku na drevo /proti hubám/;
 2. stanovenie fungicídnej činnosti ochranného prostredia na drevo proti plesniam;
 3. vývoj technológií výrobkov na báze dreva so zvýšenou požiarnou a biologickou ochranou;
 4. výskum požiarnotechnických vlastností materiálov;
 5. expertízne, odborné a iné posudky z oblasti ochrany dreva.

Oddelenie povrchových úprav a lepidiel:

 1. racionalizácia postupov povrchovej úpravy, optimalizácia hrúbky ochranných povlakov;
 2. náterové systémy na nábytok a iné typy povrchovej úpravy so zníženou emisiou VOC pri aplikácii;
 3. eliminácia VOC a TVOC z výrobkov nábytkárskeho priemyslu;
 4. výskum a vývoj technológií spojených s operáciou lepenia dreva a iných materiálov.

Oddelenie aglomerovaných materiálov:

 1. výskum, vývoj a realizácia výroby aglomerovaných materiálov /DVD/ na báze nových neštandartných LC- materiálov;
 2. výskum, vývoj a realizácia kompozitných materiálov na báze drevných častíc. 

Tel. : +421 7 59418 634

Mob.:+421 (0)903648340

info@vupc.sk