-
-
-

Technologické laboratóriá buničín

Varné skúšky

- frakcionácia štiepok
- úprava nedrevných surovín
- príprava varných roztokov
- varenie drevných štiepok a nedrevných surovín pri požadovaných podmienkach
- pranie buničín
- stanovenie výťažku
- triedenie buničín
- stanovenie obsahu výpľuvov v buničine
- stanovenie distribúcie dĺžky vlákien na prístroji ADV
- určenie frakčného zloženia vláknin (McNett) STN 50 0289
- stanovenie kappa čísla
- obsah škodlivých živíc v buničine
- analýza výluhov

Zodpovedný pracovník : Ing. Jozef Balberčák

Tel. : +421 7 59418 613
Fax. : +421 7 5477 6537

balbercak@vupc.sk

Skúšky bielenia buničín a odfarbeného zberového papiera

- príprava bieliacich roztokov
- bielenie pri požadovaných podmienkach s kyslíkom, peroxidom vodíka, ozónom, oxidom chloričitým, chlórom, ditioničitanom sodným, kyselinou amino-formamidín sulfinovou
- stanovenie spotreby bieliacich chemikálií
- stanovenie kappa čísla
- stanovenie belosti
- stanovenie limitného viskozitného čísla.

Zodpovedný pracovník : Ing. Mária Fišerová, PhD.

Tel. : +421 7 59418 603
Mobil : 0901 710 723
Fax : +421 7 5477 6537

fiserova@vupc.sk

Technická pomoc

- meranie prietokov kvapalín pomocou prenosného ultrazvukového prietokomera typ TransPortTM PT 868 od firmy Panametrics.
- technická pomoc pri overovaní nových technológií výroby buničín
- technická pomoc pri odstraňovaní technologických problémov

Zodpovedný pracovník : Ing. Jozef Balberčák

Tel. : +421 7 59418 613
Fax. : +421 7 5477 6537

balbercak@vupc.sk