-
-
-

 

EÚ projekty:

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 2015

LignoSilva- Centre of Excellence of Forest-based Industry

H2020-WIDESPREAD-2014-1/664 556

Ing. Vladimír Ihnát, PhD.

 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu v rámci programu Horizon 2020 je koncepčná tvorba Centra excelentnosti pre oblasť lesníctva, drevospracujúceho a celulózo-papierenského priemyslu na Slovensku v spolupráci s European Forest Institute so sídlom vo Fínsku. LignoSilva má pomôcť strategicky transformovať „Forest-based“ sektor v regióne smerom k inovačnému rastu založenom na vedomostnej ekonomike (v rámci podmienok  RIS 3 SK) a princípov implementácie „Zelenej ekonomiky“. LignoSilva bude integrovať výskum, vývoj a inovačný potenciál „Forest-based“ priemyslu za účelom racionálne spájať reťazec produkcie dreva, jeho spracovania a využitia. Projekt je zameraný na štyri prioritné oblasti: 1. Lesné zdroje a udržateľná produkcia dreva   2. Biomasa and bioenergie 3. Celulózo-papierenské technológie (zlepšenie technológie sušenia papiera zvýšením účinnosti rekuperácie tepla na papierenskom stroji, zavedenie IR senzorov na sledovanie kvality papiera, repasácie súčastí papierenského stroja)  4. Recyklácia a kaskádový systém využitia dreva.

Partneri projektu:

  NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM  (SK)         

  VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELULÓZY, a.s.  (SK)    

  EUROPEAN FOREST INSTITUTE  (FI)      

Celkový rozpočet prvej fázy projektu:  467 438 EUR

 

Pre viac informácií o projekte LignoSilva kliknite sem

VUPC 2017 Seal of Exellence