-
-
-

Špecializované tímy vedeckých a výskumných pracovníkov Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. sa v súčasnosti venujú riešeniu nasledovných projektov:

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2016

Zlepšenie funkčných vlastností obalového papiera modifikáciou mikro- a nanoštruktúry povrchu

APVV-0178-15

Ing. Juraj Gigac, PhD.

 

Výstupy z projektu:

Gigac, J.- Stankovská, M.- Fišerová, M. Výber konštrukčných materiálov pre trojvrstvovú vlnitú lepenku. Papír a celulóza. Vol. 71, no. 6 (2016), p. 12-16.

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2016

Frakcionácía lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (DES)

APVV-0052-15

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
 

Výstupy z projektu:

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2015

Využitie vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov na báze dreva

APVV-0243-14

Mgr. Henrich Lübke

 

Výstupy z projektu:

Na hlavné výstupy z projektu sa uplatňuje priemyselno-právna ochrana v rámci patentovej prihlášky podanej v rámci Slovenskej republiky: Ihnát, V., Lübke, H., Pažitný, A., Stankovská, M., Boháček, Š., Medo, P., Russ, A., 2016: "Spôsob výroby triesok a vlákniny z odpadových drevotrieskových a drevovláknitých dosiek a z dosiek z orientovaných triesok", Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50072 – 2016 (ÚPV SR, 28.10.2016).